Wat zijn jullie leveringsvoorwaarden?

Cartoonstudio.nl is een online initiatief van CompanyComics , gevestigd in Eindhoven.

Lees navolgende voorwaarden nauwkeurig alvorens gebruik te maken van onze online-bestelmogelijkheden. Bij het bestellen via cartoonstudio.nl gaat u akkoord met deze voorwaarden. Indien u hiermee niet akkoord gaat, dient u geen gebruik te maken van de bestelmogelijkheid via onze site.


Aansprakelijkheid 
De inhoud op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Informatie, diensten en producten op deze site, inclusief of exclusief de tekst, afbeeldingen en links, zijn geplaatst op onze site, zonder dat hieraan rechten ontleend kunnen worden. Cartoonstudio.nl staat op geen enkele wijze garant voor de actualiteit of juistheid van de informatie op deze site. Ook is Cartoonstudio.nl op geen enkele wijze aanspreekbaar aangaande mogelijke schade, resp. gevolgschade die door deze inhoud is, of zou kunnen ontstaan.

Externe websites
Deze site kan links bevatten naar andere sites op het internet die eigendom zijn van en beheerd worden door derden (de externe sites). Cartoonstudio.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de inhoud van deze externe sites. Bij klachten over deze externe sites betreffende de inhoud, links of andere delen van de site, kunt u zich wenden tot de beheerder of host van de betreffende site. 

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming en is bestemd voor informatie aan, c.q. communicatie met onze klanten. Het is niet toegestaan (delen van) de layout of content van de site te verveelvoudigen, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Cartoonstudio.nl is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Copyright op de afbeeldingen en tekeningen 
Copyright van Cartoonstudio.nl rust op alle afbeeldingen en gegevens op deze site. Het is niet toegestaan deze afbeeldingen te gebruiken. Alle gebruik van de afbeeldingen, inclusief reproductie, aanpassingen, distributie of publicatie, zonder voorafgaande toestemming van Cartoonstudio.nl is strikt verboden.
Indien
Cartoonstudio.nl toch misbruik constateert, behouden we ons het recht voor om zo nodig langs juridische weg een verbod op bedoeld gebruik te effectueren. De kosten hiervoor zullen integraal op de misbruiker worden verhaald.

© 2015 - 2019 Cartoonstudio.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel